folder Hotarari CL 2015

Documents

pdf RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarare privind aprobarea contului de incheiere a ex bugetar pt anul 2014 (10 downloads)
pdf H CL nr 12 probarea valorii de investitie a proiectului MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC 154 SI DC54A, CONSTRUCTIE CRESA, RENOVARE SI MODERNIZARE CAMIN CULTURAL (12 downloads)
pdf H CL nr 69 privind modificarea H CL nr 28 privind includerea in inventarul domeniului privat al comunei Suletea a suprafetei de 4738 mp (9 downloads)
pdf H CL nr 68 privind aplicarea prevedrilor O U G NR 44 din 14 10 2015 privind acordarea unor facilitati fiscale (10 downloads)
pdf H CL nr 67 privind aprobarea prelungirii valabilitati Planului Urbanistic General al com Suletea si (10 downloads)
pdf H CL nr 66 privind aprobarea rectificarii bugetului local, etapa sept 2015 (18 downloads)
pdf H Cl nr 65 privind rectificarea bugetului local, etapa dec 2015 (18 downloads)
pdf H CL nr 64 privind aprobarea transferului fara plata a bunurilor nevalorificate la licitatie de la Directia Generala de Logistica (10 downloads)
pdf H CL nr 63 privind stabilirea taxelor pt eliberarea atestatelor de producator si a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol (10 downloads)
pdf H CL nr 62 privind rectificarea bugetului local, etapa nov 2015 (17 downloads)
pdf H CL nr 61 dezapezire si combaterea poleiului pe drumurile comunale in perioada de iarna 15 nov 2015 (8 downloads)
pdf H CL nr 59 privind prelungirea Scrisorii de Garantie emise de F N G A C prin SA IFN (17 downloads)
pdf H CL nr 58 privind rectificarea bugetului local, etapa sept 2015 (18 downloads)
pdf H CL nr 57 privind infiintarea serviciului integrat CRESA FEDESTI (18 downloads)
pdf H CL nr 56 privind modificarea si completarea H CL nr 14 din 2001 privind insusirea propunerilor Comisiei speciale pt intocmirea inventarului (8 downloads)
pdf H CL nr 55 privind aprobarea executiei bugetare la data de 30 06 2015 (16 downloads)
pdf H CL nr 54 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pt 2015 (17 downloads)
pdf H CL nr 53 privind rectificarea bugetului local, etapa iulie 2015 (17 downloads)
pdf H CL nr 52 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pt anul 2015 (18 downloads)
pdf H CL nr 51 privind apobarea organigramei si a statului de functii pt anul 2015 (17 downloads)

Contact

  • sat Suletea, comuna Suletea
    Vaslui, România
  • tel: 0235 426 784
    fax: 0235 426 784
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Despre comuna Suletea

Șuletea este un sat din judetul Vaslui, asezat pe dealurile Fălciului, situat aproximativ la 40 km de Bârlad. Cele mai vechi documente care amintesc de existența satului Șuletea datează din anul 1793 din care rezulta ca satul avea o suprafața de 826 de hectare unde erau menționați proprietarii terenurilor învecinate cu ale satului Șuletea.

Citeste mai departe...

Harta Vaslui

Scroll to top